Bhut Jolokia Chocolate sadnica chili papričice

18,50 kn

LJUTINA: 4/5

SHU: 800.000 – 1.000.000 SHU

ISPORUKA: Sadnice je moguće podići na OPG-u Vrabec Goran, Gajeva 37, 10297 Igrišće nakon 02.05.2022. ili možete odabrati jedan od načina dostave koji su vam ponuđeni.

Ovo je rezervacija sadnica