PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „OSVOJI GODIŠNJU ZALIHU LJUTINE!”

Članak 1.
Priređivač natječaja
Volim Ljuto d.o.o., Gajeva 37, 10297 Igrišće, OIB: 43285636325 (dalje u tekstu: Priređivač), a nagradni natječaj provodi se na području Republike Hrvatske.

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja
Promidžba proizvoda Priređivača i nagrađivanje vjernosti kupaca.

Članak 3.
Trajanje nagradnog natječaja
Nagradni natječaj započinje 18. ožujka 2022. godine i traje do 18. travnja 2022. godine.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova njihove uže obitelji.
Za prijavu na nagradni natječaj potrebno je ispuniti kviz koji će biti objavljen na web stranici Priređivača, te prijaviti se na newsletter Priređivača upisujući svoju e-mail adresu na zadnjem koraku kviza. Kviz se sastoji od 10 pitanja, a ocjenjivat će se ispravnost te kreativnost odgovora.
Sudionik koji se uključi u nagradni natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Članak 5.
Ukupna vrijednost nagrade iznosi 1.000,00 kn (PDV uključen).
Nagrada uključuje 4 poklon bona Priređivača, svaki u vrijednosti od 250,00 kn (PDV uključen). Sva 4 poklon bona osvaja jedan sudionik. Poklon bonovi će se isporučiti elektronskim putem u obliku jednokratnog koda za popust prilikom internetske kupnje u iznosu od 250,00 kn.
Poklon bonovi iskoristivi su isključivo na internetskoj trgovini Priređivača na stranici volimljuto.com, a svaki od njih može se iskoristiti u roku od 90 dana od dana slanja dobitniku. Poklon bonovi će se dobitniku slati u četiri navrata, svaka 3 mjeseca nastavno na odabir pobjednika, od čega će se prvi bon poslati neposredno nakon odabira.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Nakon dodjele i isporuke nagrade, dobitnik ne može prenijeti nagradu na treće osobe. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Organizator.

Članak 6.
Odabir dobitnika
Odabir dobitnika održat će se nakon isteka trajanja nagradnog natječaja. Odabir će se vršiti određivanjem najbolje riješenog kviza, odlukom tročlanog žirija.
Odabir dobitnika održat će se u roku tri dana nakon završetka trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada se dodjeljuje dobitniku koji se u nagradni natječaj uključilo/la na način opisan u ovim pravilima i u razdoblju trajanja nagradnog natječaja je prijavljen/a na Volim Ljuto newsletter.
Odabir dobitnika odvija se u gore navedenom roku na lokaciji maloprodajne trgovine Priređivača, Spicy Days, na adresi Zagorska 55 u Zagrebu, pod nadzorom tročlane komisije sastavljene po izboru Priređivača.

Članak 7.
Objava dobitnika i preuzimanje nagrada
Priređivač će objaviti ime dobitnika na web stranici volimljuto.com, u roku od najviše tri dana od odluke o dobitniku te će u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u istom roku.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i prezime, te odgovori navedeni u kvizu.
Dobitniku se nagrada dostavlja elektroničkim putem na e-mail adresu navedenu prilikom registracije na newsletter Priređivača. Nakon što se isporuči zadnji od 4 poklon bona na navedeni način, te dobitnik povratnom e-mail porukom potvrdi primitak svih bonova, sve obveze Priređivača prema dobitniku prestaju.

Članak 8.
Sudionik u nagradnom natječaju sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka te daje privolu za isto. Priređivač nagradnog natječaja će za potrebe sudjelovanja u nagradnom natječaju od Sudionika prikupljati slijedeće osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresa. Svi podaci o Sudioniku koji se prikupe tijekom nagradnog natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije iste.
Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Priređivač ima pravo objaviti poslani tekstualni materijal bez naknade na svojoj web stranici i profilima društvenih mreža, te ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Priređivača biti objavljeno u istim medijima.
Pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradnog natječaja info@volimljuto.com. Prigovor na obradu podataka može se uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Članak 9.
Pogrešne i nepotpune prijave tijekom internetske kupovine, odnosno neispunjavanje jednog od gore navedenih uvjeta nevažeće su i ne daju pošiljatelju pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10.
Objava
Pravila nagradnog natječaja Priređivač će objaviti na web adresi volimljuto.com prije početka nagradnog natječaja.

Članak 12.
Otkaz ili prekid nagradnog natječaja
Nagradni natječaj se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web stranice www.volimljuto.com. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Priređivač ima pravo otkazati nagradni natječaj za vrijeme njegovog trajanja, isticanjem obavijesti o otkazu natječaja na web stranici volimljuto.com, bez navođenja razloga za to. U tom slučaju prestaju sve obveze Priređivača prema sudionicima, izuzev obveze da osobi koja je već osvojila nagradu (dobitniku) istu dodijeli sukladno ovim pravilima.

Priređivač:
Volim Ljuto d.o.o.