PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA NA INSTAGRAMU “OSVOJI HOT CRATE”

ČLANAK 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Volim Ljuto d.o.o., Gajeva 37, 10297 Igrišće, OIB: 43285636325 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Volim Ljuto proizvoda. Nagradni natječaj traje od 26.10.2021. do 31.10.2021. Natječaj se odnosi na prostor Republike Hrvatske.

ČLANAK 3: PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali objavljivat će se na Instagram profilu Volim Ljuto, Facebook stranici Volim Ljuto i www.volimljuto.com.

ČLANAK 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Drvena brendirana kutija u kojoj se nalaze sljedeći proizvodi: Vrabasco Sriracha 300ml, Vrabasco Bajan 300ml, Vrabasco Gunpowder jalapeno 40g, Vrabasco Gunpowder Hot Portugal 40g, Vrabasco Gunpowder Jamaican Hot 40g, Assteroid 100ml, Vrabasco Strong 100ml, Vrabanero Smoked 100ml, Brutalero Scorpion 10ml, Holy Ghost 100ml, Fehos 100ml, Napalm Strips 212 ml, Vrabanero Ajvar Zero 212ml, Black Widow Chipotle 212ml, Honey Mustard 212ml, Hellfire Peanuts Insane 100g.
Zamjena nagrada za druge robe ili usluge nije moguća.
Dobitnik prihvaća uvjete natječaja i obveze koje iz njega proizlaze. Ako dobitnik odbije ili nije u mogućnosti prihvatiti nagradu, odriče se prava na nagradu, a žiri će odrediti sljedećeg dobitnika.

ČLANAK 5: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su članovi Instagram društvene mreže, osim zaposlenika i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

ČLANAK 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju, potrebno je ispod objave koja će biti objavljena 26.10.2021. na Volim Ljuto profilu na društvenoj mreži Instagram (@volimljuto) i u kojoj je naznačen nagradni natječaj ostaviti komentar u kojem je naveden odgovor na pitanje kolika je masa nagrade navedene u članku 4. Sudionici imaju pravo na jedan odgovor, svaki sljedeći neće se uzimati u obzir.
Nagradna igra nije vođena, sponzorirana te ni na koji drugi način povezana s Facebookom niti Instagramom.

ČLANAK 7: ODABIR DOBITNIKA
Dobitnikom će se proglasiti onaj koji navede točan odgovor, a u slučaju više točnih odgovora, dobitnikom će se proglasiti onaj koji ga je prvi napisao. U slučaju da nijedan odgovor nije u potpunosti točan, pobjednički odgovor će biti onaj koji je bio brojčano najbliži točnome odgovoru.

ČLANAK 8: KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik će biti kontaktiran preko privatne poruke na Instagramu s profila Volim Ljuto (@volimljuto), te biti pozvan da istim putem ili na e-mail adresu info@volimljuto.com u roku 7 dana dostavi adresu za dostavu nagrade. Nagrada će biti poslana kurirskom službom. Rok za dostavu nagrade je 30 dana.

ČLANAK 9: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Dobitnici nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili nagradu različitu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

ČLANAK 10: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni komentari nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.

ČLANAK 11: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici pristaju na davanje svojih podataka u ime proglašenja pobjednika.

ČLANAK 12: OSOBNI PODACI
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na davanje svojih osobnih podataka (ime, prezime i adresa stanovanja) isključivo za potrebe proglašenja pobjednika i slanja nagrade. Skupljeni podaci brisat će se po završetku nagradne igre i proglašenja pobjednika.
Podaci se neće koristiti u druge svrhe.
Sva pitanja i informacije možete zatražiti na e-mail adresi info@volimljuto.com

ČLANAK 13: OBJAVA DOBITNIKA
Ime (korisničko ime na Instagramu) dobitnika bit će objavljena ispod objave na Instagram profilu Volim Ljuto 2.11.2021.

ČLANAK 14: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 15: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 16: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

ČLANAK 17: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene stranice natječaja samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obavješteni putem službenog Instagram profila Organizatora.